Brukerveiledning

Teoridelen av Zensor er delt opp 2 forskjellige kategorier:

1. Prøver
Det finnes 9 forskjellige prøver for MC, som igjen inneholder 45 spørsmål. Hvert spørsmål består av ett bilde/illustrasjon, og 3-6 svaralternativer, hvor ett eller flere alternativer kan være korrekt. Dette er nøye sammensatte prøver, tilsvarende de prøvene som finnes hos trafikkstasjonene i Norge.

2. Øvingstemaer
For MC finnes det 6 forskjellige øvingstemaer. Dette er også nøye sammensatte prøver hvor alle spørsmålene omhandler spesielle emner, for eksempel vikeplikt eller mørkekjøring. Disse øvingstemaene inneholder færre spørsmål enn førerprøvene. Passer godt for deg som ønsker å lære mer om spesielt utvalgte emner.

Hvordan går jeg gjennom en prøve?
Man starter ved å klikke på en av de forskjellige førerprøvene eller et av øvingstemaene, og kommer dermed inn på betalingssiden. Vi tilbyr flere ulike betalingsmåter.

Svarer gjør man ved å markere avkrysningsboksen tilhørende de forskjellige svaralternativene. Så lenge man ikke har avgitt endelig svar (d.v.s klikket på bekreft) har man mulighet for å gå tilbake til spørsmålet og foreta endringer. Man kan hoppe mellom spørsmålene ved å klikke på de nummererte boksene i statuslinjen.

Dersom du ikke ønsker/har anledning til å fullføre prøven der og da, kan du klikke på "prøveoversikt". Du vil dermed komme tilbake igjen til utgangspunktet for oppstart av alle prøver. Som du vil se vil prøven legge seg med status "påbegynt" under historikk. Du har dermed mulighet for å hente opp igjen denne prøven på et senere tidspunkt og fullføre den når du måtte ønske. Viktig å merke seg at man ikke betaler for allerede påbegynte prøver.

Tilbakemeldinger og fasit
Straks man har bekreftet et spørsmål, vil Zensor umiddelbart gi deg tilbakemelding på hvorfor alternativet var riktig hhv. feil ved at du beveger musen over hvert enkelt alternativ.

Zensor viser deg videre hvilke(t) alternativer som er korrekte på venstre side for det du selv har svart. En rød markering i statuslinjen angir feil svar på et eller flere alternativer, grønn markering korrekt svar på alle alternativer. Gul markering vises hvis du har svart på spørsmålet, men ikke bekreftet det.

Fullføring av en prøve
For at en prøve skal få status bestått/stryk, må man ha ”avgitt endelig svar” på alle spørsmål, d.v.s bekreftet alle spørsmål. Man trenger ikke å gå igjennom samtlige spørsmål og bekrefte hvert enkelt. Man kan bekrefte hele prøven. Dette gjøres ved å klikke på ”Avslutt prøve”. Dersom du har noen ubesvarte spørsmål, får du spørsmål om du allikevel ønsker å avslutte prøven.

Historikk
Straks man har påbegynt en prøve eller et øvingstema, dukker dette opp som historikk på ”Prøveoversikt”-siden. Det betyr at man når som helst kan fullføre en tidligere påbegynt prøve, ved å klikke på den. Man har full historikk over alle prøver og øvingstemaer man har påbegynt/fullført. Oversikten viser hvor mange spørsmål prøven inneholder totalt, hvor mange av disse du ikke har besvart og totalt antall feil på de spørsmålene du har bekreftet. Antall feil beregnes ut i fra alle riktige alternativer som det ikke er satt en hake på, og alle gale alternativer som det er satt en hake på.

På de fullførte prøvene/øvingstemaene vil du helt til høyre i historikk-listen finne et symbol som tar deg til en "oppsummerings"-side. Her vil du finne mer detaljert informasjon om prøven, som grafisk fremstilling av resultat, poengskala m.m.

LYKKE TIL!

Aktuelt


26/04/2017
Vi har forbedret utseende på Zensor.no!

14/05/2009
Vi har fått en ny og forbedret betalingsløsning som støtter betaling med kredittkort.

14/05/2009
Vi har forbedret utseende på Zensor.no, og ønsker deg velkommen til en ny og bedre nettside!