Brukerveiledning

Teoridelen knyttet opp til jegerprøven på Zensor er delt opp i to hovedkategorier, teoriprøver og øvingstema.

1. Teoriprøver
Det finnes fire forskjellige teoriprøver til Jegerprøven, som hver inneholder 50 spørsmål. Du vil finne tre svaralternativer hvor ett av alternativene er riktig. Dette er nøye sammensatte prøver, tilsvarende de prøvene som du vil møte på eksamensdagen.

2. Øvingstemaer
Det finnes fire ulike øvingstemaer. Dette er også nøye sammensatte prøver, men hvor alle spørsmålene omhandler spesielle emner. Disse øvingstemaene inneholder færre spørsmål enn hovedeksamen, men det positive er at du her får god trening innenfor kún et enkeltstående tema.

Hvordan går jeg gjennom en prøve?
Man starter ved å klikke på en av de forskjellige jegerprøvene eller et av øvingstemaene. Vi tilbyr flere ulike betalingsmåter.

Svarer gjør man ved å markere avkrysningsboksen tilhørende det svaralternativet du mener er riktig (det er kun ett alternativ som er riktig). Så lenge man ikke har avgitt endelig svar (dvs. klikket på bekreft) har man mulighet for å gå tilbake til spørsmålet og foreta endringer. Man kan hoppe mellom spørsmålene ved å klikke på de nummererte boksene i statuslinjen.

Dersom du ikke ønsker/har anledning til å fullføre prøven der og da, kan du klikke på "prøveoversikt". Du vil dermed komme tilbake igjen til utgangspunktet for oppstart av alle prøver. Som du vil se vil prøven legge seg med status "påbegynt" under historikk. Du har dermed mulighet for å hente opp igjen denne prøven på et senere tidspunkt og fullføre den når du måtte ønske. Viktig å merke seg at man ikke betaler for allerede påbegynte prøver.

Tilbakemeldinger og fasit
Straks man har bekreftet et spørsmål, vil Zensor umiddelbart gi deg tilbakemelding på hvorfor alternativet var riktig hhv. feil ved at du beveger musen over hvert enkelt alternativ.

Zensor viser deg videre hvilket alternativ som er korrekt på venstre side for det du selv har svart. En rød markering i statuslinjen angir at du har svart feil, grønn markering korrekt svar, og gul markering viser at du har svart på spørsmålet, men enda ikke bekreftet det.

Fullføring av en prøve
For at en prøve skal få status bestått/stryk, må man ha avgitt endelig svar på alle spørsmål, d.v.s bekreftet alle spørsmål. Man trenger ikke å gå igjennom samtlige spørsmål og bekrefte hvert enkelt. Man kan bekrefte hele prøven. Dette gjøres ved å klikke på Avslutt prøve. Dersom du har noen ubesvarte spørsmål, får du spørsmål om du allikevel ønsker å avslutte prøven.

Historikk
Straks man har påbegynt en prøve eller et øvingstema, dukker dette opp som historikk på Prøveoversikt-siden. Det betyr at man når som helst kan fullføre en tidligere påbegynt prøve, ved å klikke på den. Man har full historikk over alle prøver og øvingstemaer man har påbegynt/fullført. Oversikten viser hvor mange spørsmål prøven inneholder totalt, hvor mange av disse du ikke har besvart og totalt antall feil på de spørsmålene du har bekreftet. Antall feil beregnes ut i fra alle riktige alternativer som det ikke er satt en hake på, og alle gale alternativer som det er satt en hake på.

På de fullførte prøvene/øvingstemaene vil du helt til høyre i historikk-listen finne et symbol som tar deg til en oppsummeringsside. Her vil du finne mer detaljert informasjon om prøven, som grafisk fremstilling av resultat, poengskala m.m.

LYKKE TIL!

Aktuelt


26/04/2017
Vi har forbedret utseende på Zensor.no!

14/05/2009
Vi har fått en ny og forbedret betalingsløsning som støtter betaling med kredittkort.

14/05/2009
Vi har forbedret utseende på Zensor.no, og ønsker deg velkommen til en ny og bedre nettside!